top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Probojski maslenici
Srijeda, 19 Veljača 2014 10:44

masline Kineska poslovica kae Ako eli biti sretan jedan dan - napij se. Ako eli biti sretan tjedan dana - oeni se.Ako eli biti sretan cijeli ivot - gaji biljke. U posljednjih desetak godina Probojani su posadili maslina toliko da, ako je vjerovati poslovici, ne samo da ?e oni biti sretni do kraja ivota nego ?e i njihovi potomci, generacijama uivati u toj sre?i.

Ju?er sam obila sve maslinike u Gornjem Proboju. Od onih prvih po sve do najnovijih, tek posa?enih. Prije tridesetak godina na Probojskoj gredi do gaja nije bilo ve?e koncentracije stabala na jednom mjestu. Tu i tamo su se iz kamena i stijena probijali dubovi krljavi ogoljeli, kako od sua tako i od kresanja za linjak. A danas ! eta i svako malo nai?e na maslinike iz kojih se epure zdrave masline. ?initi se kao da te svojim srebrno zelenim listovima zovu da u?e u maslinik i da ih pogleda kako su zgodne. I stvarno jesu. Lijep je osje?aj kad obilazi te maslinike i naziva ih imenima: Antin maslinik, Milenkov i Vlladin, Slobodanov, Grgin maslinik, Mirkov
Nije bilo lako posaditi maslinik. Treba dosta uloiti i raditi a nisi siguran u uspjeh. Dali ?e masline uop?e prezimiti? Bilo je puno skeptika koji su se smijali hrabrim budu?im maslinarima. Danas vidim da i skeptici sade. Pa to bude. Ve?ina maslina je preivjela veliki snijeg i led koji je prije par godina unitio sve to se unititi moe. Ali eto masline nije.
Mislili smo da su ovo prve masline u Proboju. Sve dok prole godine prilikom jedne etnje na Kapetianovu gomilu nismo nabasali na tko zna koliko staro drvo masline, zaraslo u kupinu i dra?u. Nedaleko od njega ugledasmo jo jedno, pa jo i tako osam stabala. Posa?eni su u pravilnom redu na padini koja se sputa prema Probojskoj dragi. Nitko od starijih ne zna tko ih je sadio niti je itko znao da postoje. To otkri?e nas je ohrabrilo jer je potvrdilo da masline na ovom terenu mogu preivjeti. Danas je uivanje obilaziti maslinike jer se ne boji da su krhki i osjetljivi na ovdanju klimu. To su nam rekle stare masline davno zasa?ene ispod Kapetanove gomile. etnja od maslinika do maslinika je uivanje koje se ne moe opisati rije?ima. Ima tu i relaksacije i meditacije pa i mistike a iznad svega iskonske sre?e.


Ju?er, dok sam ih fotografirala sjetila sam se pjesme Jednom koju je pjevao ?or?e Balaevi?:


Ko nije drvo razumeo prvo
pa tek onda sadio
taj nije nita uradio
i shvati?e kad-tad
da ne zna ta je hlad

lj

Vie fotografija maslenika u Proboju pogledajte OVDJE.

Probojska Orhideja

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m