top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #

Utorak, 26 Lipanj 2012 16:08
medjugorje_crkvaObiljeavanje 31. obljetnice Gospinih ukazanja u Me?ugorju zavreno je sino? molitveno-liturgijskim programom koji je zapo?eo je u 18 sati molitvom krunice i nastavio se misnim slavljem u 19 sati kojega je predvodio provincijal Hercegova?ke franjeva?ke provincije dr. fra Ivan Sesar, uz koncelebraciju 162 sve?enika.
 
Me?ugorje: 31 godina molitve
Ponedjeljak, 25 Lipanj 2012 11:09
hodnja_mira_12Proslava trideset i prve obljetnice Gospina ukazanja u Me?ugorju zapo?ela je ju?er ujutro, na blagdan sv. Ivana Krstitelja, 21. po redu, hodnjom mira od samostana sv. Ante na Humcu do upne crkve sv. Jakova u Me?ugorju.
 
Pri plja?ki zlatarnice u Me?ugorju ranili jednu osobu
Petak, 15 Lipanj 2012 10:03
pljacka_zlatarniceU Me?ugorju je ve?eras oko 22 sata oplja?kana zlatarnica Tony Gold-Oro uz uporabu vatrenog oruja. Plja?kai su, kako doznaje Bljesak.info, ranili jednu osobu, te je s ozljedama neutvr?enog stupnja prevezen u Klini?ku bolnicu Mostar. Na mjesto doga?aja je oko 00:30 sati stigao i deurni tuitelj Predrag Tomi? koji je rukovodio o?evidom.
 
Petak, 08 Lipanj 2012 15:34
medjugorjeVeliki broj katoli?kih vjernika iz cijeloga svijeta hodo?asti u me?ugorsko svetite Kraljice mira. Svakoga dana, posebno od sredine travnja do sada, u Me?ugorje pristiu hodo?asni?ke skupine iz Italije, Ukrajine, Poljske, Austrije, Njema?ke, Slova?ke, ?eke, panjolske, Potrugala, Francuske, Irske, Australije, SAD-a, Argentine,
 
Utorak, 29 Svibanj 2012 11:35
vojna_vjezbaPomo?nik ministra za nabavu i logistiku Ministarstva obrane BiH Trpimir Rebac (1952.) preminuo je ju?er u sve?anoj loi u vojarni Boan imovi? u ?apljini na po?etku me?unarodne vojne vjebe Zajedni?ki otpor 2012. Samo nekoliko minuta prije po?etka sve?anog otvaranja ceremonije Rebac je doivio, pretpostavlja se, sr?ani udar.
 
« Početak«12345678910»Kraj »

Stranica 7 od 42
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m