top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Ponedjeljak, 27 Svibanj 2013 16:36

b petrovMladi psihijatar Boo Petrov i njegovi politi?ki istomiljenici dugo su se, poput prvih kr?ana, skrivali u metkovskim katakombama. Njih je desetak u strogoj tajnosti sastavljalo program za MOST neovisnih lista kako bi napokon sruili svemo?noga gradona?elnika Metkovi?a Stipu Gabri?a Jambu koji ve? 16 godina vlada gradom gotovo bez oporbe.

Boo Petrov i njegovi "u?enici" skrivali su se gotovo godinu dana, sastaju?i se svaki put u drugoj ku?i i paze?i pritom, kao da je Metkovi? pod turskim zulumom, da ih Jambove "uhode" ne otkriju. U tom ilegalnom radu polako se irio popis odabranih koji se s vremenom popeo na petnaestak ?lanova. Uglavnom je rije? o mladim, obrazovanim i urbanim ljudima koji su, kau, posebno vodili ra?una o tome da nemaju osobni interes za bavljenje politikom. Uspjeli su ostati u ilegali sve dok nisu zaklju?ili kako je vrijeme da krenu u frontalni napad na "metkovskog cara i kralja mandarina" Jambu. Kada su Boo Petrov i njegova druina izali iz gerile, nisu potpuno napustili "gerilsko ratovanje" jer su se sada okrenuli agresivnom i, pokazalo se, vrlo u?inkovitom gerilskom oglaavanju. Samo nekoliko dana prije Boi?a prole godine oblijepili su Metkovi? plakatima koje su sami osmislili i dizajnirali tako da je jedini troak bio tisak. eljeli su upozoriti na to da je politi?ka mo?vara u Metkovi?u ve?a od one u dolini Neretve prije melioracije.

Prvo smo postavili plakat na kojem je pisalo: "Oni su svi ispod povrine uvezani", zatim smo postavili plakate s natpisom: "A nas su uvezali". U tre?oj fazi postavili smo plakat: "Biti povezan, a ne vezan" otkriva mi vodstvo MOSTA svoju strategiju borbe protiv Jambe, ali i cijelog politi?kog establimenta u Metkovi?u. Oni su takvom strategijom eljeli MOST pozicionirati kao jedinu pravu alternativu Jambi, a sve druge politi?ke stranke kao njegove prirepke koje kontrolira. MOST je postao najve?e iznena?enje lokalnih izbora jer je dobio ve?inu u gradskom vije?u, a kandidat za gradona?elnika Boo Petrov ulazi u drugi krug s velikom predno?u. Osvojio je ?ak 45 posto glasova i zaista bi se trebalo dogoditi ?udo da ga Jambo, koji je u prvom krugu dobio za njega mizernih 30 posto, prestigne u drugom krugu.

Obra?uje 300 hektara

Dok je kia natapala plodnu metkovsku dolinu, to je posebno razveselilo Jambu koji obra?uje 300 hektara zemlje, s vode?im ljudima MOST-a razgovarao sam u restoranu na obali Neretve u prigradskom naselju Vid, koji je poznat po velikom arheolokom muzeju. Vodstvo MOSTA je iznimno mlado, uglavnom su u ranim tridesetim te s ponekom sijedom glavom kao to je legenda metkovskog ekolokog pokreta Markica Vuica.

Neosporni lider te ambiciozne organizacije, koje protivnici iz Jambina stoera posprdno zovu Druba Pere Kvrice ili jednostavno sekta, neosporno je Boo Petrov koji je, za razliku od sadanjega gradona?elnik, vrlo miran, ?ak bi se moglo re?i i zatvoren. Ro?en je prije 34 godine u Metkovi?u, oenjen je i otac troje djece. Nakon specijalizacije psihijatrije u Zagrebu zaposlio se kao psihijatar u bolnici u Mostaru. Potje?e iz vrlo religiozne obitelji koja je generacijama vezana uz crkvu svetog Ilije koju vode vrlo utjecani franjevci. Petrov nije zavrio odli?nu metkovsku gimnaziju, nego je poha?ao klasi?nu gimnaziju u Sinju jer je krenuo u sve?enike. Iako Petrov ne?e priznati da crkva i lokalni franjevci imaju veze s njima, neosporno je da franjevcima nije mrsko to to MOST i Petrov preuzimaju vlast u Metkovi?u. Petrov je zapravo prototip vjernika kakvih bi Crkva voljela imati to vie u politici.
druzba pk

Jesam odgojen u kr?anskom duhu, ali Crkva ne stoji iza nas kazao je Petrov koji vrlo dobro kontrolira svoje emocije. Odbija i svaku pomisao da je neki rigidni konzervativac koji je zatvoren prema drugima. Profesor povijesti i kandidat za zamjenika gradona?elnika Nikola Grmoja govori strastveno, ali vrlo suvislo, zanimljivo i elokventno o programu i politi?koj poziciji MOST-a. Njegov nastup mi se u?inio jako poznatim, a onda sam se sjetio da ne samo da ima isti dikciju kao Metkovac Igor timac nego da je i jednako elokventan.

Jambi najvie zamjeramo netransparentnost i stavljanje osobnih interesa ispred interesa grada. Svi politi?ari razmiljaju na isti na?in. U MOST su uli ljudi koji se nisu bavili politikom i koje Jambo ne moe kupiti rekao je Petrov, a njegov suradnici kimaju glavom potvr?uju?i da se slau sa "efom". Iako je Petrov lider, kau da odluke donose kolektivno. Tijekom razgovora uvjerio sam se da strana?ka stega jo nije dola u MOST. Petrov neto po?ne govoriti, njegov ga kolega dopuni, a onda kolegica zaklju?i. Ponekad znaju i polemizirati o nekim prijepornim pitanjima. Sada je to simpati?no, ali bi im moglo stvarati probleme kad preuzmu vlast. Drugi je problem to vode?i ljudi MOST-a prakti?no nemaju politi?kog iskustva.

Dok se MOST vodi kolektivno, Jambo prakticira sasvim drugi tip politi?kog upravljanja. U posljednjih esnaest godina potpuno se poistovjetio s Gradom pa za sve koji su se zaposlili u njemu kae da im je on dao kruh u ruke. Iako ne?e priznati, na njemu se vidi da je poprili?no iznena?en rezultatima izbora i da ga jako boli to ga je porazila neka "sekta".

Mandarine, kupus i jagode

Jambo je samodopadan, samouvjeren, ali i iznimno ljubazan sugovornik i doma?in. Podsje?a na trgovca koji pod svaku cijenu eli prodati svoj proizvod, ali ta njegov elja nikada ne prelazi u neprimjerenu agresivnosti i neugodnost. S njim sam razgovarao dva puta. Jedan sat u restoranu, a onda smo zajedno s fotografom ili u obilazak Metkovi?a. Pokazao nam je i svoje mandarine, kupus i jagode.

Jambo je istinski zaljubljenik u poljoprivredu, ali ima i onaj problem koji imaju mnogi koji su uspjeli zaraditi novac. Za one koji nisu uspjeli ili, kako bi Amerikanci rekli, nisu imali sre?e, nema previe su?uti. Misli da je problem u njima jer ne ele dovoljno raditi.

Prijatelju, tko ho?e raditi, moe zaraditi kazao je Jambo dok se kroz blatne putove izme?u urednih poljoprivrednih parcela vozimo u njegovu skupocjenom terencu mercedesu. Jede jagode koje je upravo ubrao i hvali se kako on i njegova obitelj proizvedu toliko vo?a i povr?a da bi mogli napraviti kolonu teglja?a od Metkovi?a do Zagreba, a to je nekih 500 kilometara. Ponosno kae da je diplomirao na breskvi, a magistrirao na mandarini.

Pitam ga gdje je pogrijeio, ali Jambo nije od onih koji lako priznaju pogreke.

Svaki je ?ovjek od krvi i mesa i svaki ?ovjek grijei. Kada pogrijeim, ja se ispri?am. Ipak, u svome ivotu nita ne bih mijenjao. Danas su Metkovi? i Jambo brendovi. Ne mora Jambo biti gradona?elnik, ali uvijek ?e ostati brend, kralj mandarina i kralj kupusa rekao je Jambo koji je govorio i o svom nekadanjem mentoru, a sada estokom kriti?aru Luki Bebi?u. Nije bio nimalo blag prema njemu.

Iza magarca ostane samar, iza konja ostane sedlo, a iza svakog ?ovjeka ostaje neto konkretno. Iza mog mentora u dvadeset i neto godina bavljenja visokom politikom u Metkovi?u i dolini Neretve nije ostalo nita nego njegova vila u Komarnoj, obnovljena ku?a u Desnama, veliki maslinik i veliki vo?njak koji je Jambo sadio kae kralj mandarina i dodaje kako su u esnaest godina iza njega ostale stotine novih i zavrenih projekata. Ne postoji nijedno selo koje nije dobilo vodu, ku?a koja nema asfalt i javnu rasvjetu. Sagradio je ?etrnaest kvartovskih igralita.

?ak mu i najve?i protivnici priznaju da ima veliku radnu energiju. Otkrio mi je da nije bilo nijednog sprovoda u prolih tridesetak godina u neretvanskoj dolini, a da on ili netko iz njegove obitelji nisu na njega doli. Jambo je izra?unao da je bio na otprilike esto sprovoda. S ro?akom poznatim oftalmologom Nikicom Gabri?em organizira operacije oka za Metkovce i tvrdi da su svi koji su se javili i operirani. Moda mi se pod Jambinom sugestijom i u?inilo da se u Metkovi?u nosi manje nao?ala nego u ostatku Hrvatske.

Me?utim, ako je Jambo savren, zato su mu onda bira?i okrenuli le?a. Prije svega, rije? je o "zamoru materijala" pa gra?ani Metkovi?a jednostavno ele promjene. Drugo, moda je jo ve?i problem u tome to ljudi vie ne ele da im jedan od najbogatijih ljudi ima i vlast jer je tako mo?, novac i slava u jednim rukama. Tre?e, Jambo nije sagradio jasan sustav upravljanja, to zna?i da za najbanalniju gradsku uslugu treba traiti njegovu intervenciju, a to je ljudima jednostavno po?elo i?i na ivce. I na kraju, moda najbitnije, kriza je u Hrvatskoj i drava vie ne moe toliko izdvajati kao dosad. U Metkovi?u je infrastruktura odli?na, ali nema posla.

Na burzi 2800 ljudi

U gradu od 18.000 stanovnika ?ak je 2800 ljudi na burzi, to je iznimno visoki postotak. Gra?ani ipak ive neto bolje nego to to pokazuju statistike. Plodna neretvanska dolina, a mnogi Metkovci imaju zemlju, vrlo je ?esti izvor dodatnih prihoda. Ima slu?ajeva da se ljudi prijavljuju na burzu kako bi dobili i neka prava, a zapravo zara?uju vrlo dobro od poljoprivrede. Metkovi? je posebno zanimljvi po tome to ni u socijalizmu u njemu nije bilo ve?e industrije. Postojao je trgova?ki div Razvitak u kojem je bilo zaposleno vie od 2000 ljudi, koji je propao. Jambini politi?ki protivnici tvrde da ga je upravo on unitio. Kriti?ari ?e potiho re?i da je ratni profiter, da se obogatio mijenjaju?i jugosalvenske dinare u Hercegovini i da je Hrvatskoj vojsci u ratu prodavao "krumpir i kupus" po viestruko ve?im cijenama od trinih. Jambo se hvali da je protiv njega podignuto vie od stotinu kaznenih prijava.

Ovih 108 prijava otilo je u ko, a 109. mi je najdraa i najsla?a i ona ?e zavriti u kou. Prijava je da sam otetio dravni prora?un RH u korist prora?una Metkovi?a u visini od 4,5 milijuna kuna. Metkovi?em su od njegova osnutka 1422. prolazili plja?kali, razli?iti osvaja?i i vlastodrci, ali nitko ga nije plja?kao kao to ga plja?ka Zagreb. Zato sam nesretan to samo prora?un RH otetili samo za 4,5 milijuna kuna, a ne za 450 milijuna kuna rekao je Jambo.

MOST optuuje Jambu da je samo "razvla?io asfalt, otvarao mrtva?nice i ure?ivao zelene povrine". ?ak je, tvrde, bira?ima prije izbora dijelio e?er, sol, higijenske potreptine pa ?ak i novac. Jambo je gradio kult li?nosti, a svi koji su mu se suprotstavili bili su ugroeni egzistencijalno, a neki i fizi?ki. MOST tvrdi da su neki njihovi simpatizeri imali problema samo zato to ga lajkali na Facebooku. Teko je na?i sugovornika koji ?e otvoreno govoriti o stanju u gradu jer svi na neki na?in ovise o njemu. Zoran Boinovi?, vlasnik pizzerije Milano, kae da se kriza osje?a zadnjih godina, nigdje nitko ne radi, a oni koji rade ne dobivaju pla?u. Pla?e su samo sigurne u gradskoj upravi i dravnim tvrtkama. Boinovi? kae da ima pizzeriju 19 godina, ali da nikada nije bilo tee. Kae da se u zraku osje?alo da ?e biti promjena.

Ljudi su eljeli promjene i dobili su ih. Svatko tko ?e pridonijeti da se netko zaposli, dobro je doao zaklju?uje Boinovi?.

Otvoreni prema Hercegovini

Metkovci su posebno ponosni na svoju rukometnu tradiciju. Mio Tomislav Veraja legenda je metkovskog rukometa. Sa sjetom se prisje?a kako je bio u mom?adi koja je 1979. godine ula u prvu jugoslavensku ligu. Kae da je prvi sport u Metkovi?u uvijek bio nogomet, a drugi rukomet. Sje?a se da je izbornik nogometne reprezentacije Igor timac po?eo kao rukometni golman, a onda je po?eo trenirati nogomet. Rukometni izbornik Slavko Golua tako?er je iz Metkovi?a. Tek je napomenuo da bi i Golua i timac vie mogli napraviti za svoj kraj.

Veraja kae da su ga iznenadili izbori jer je dosad Jambo bio nedodirljiv. U blizini dvorane sreli smo i poznatog olimpijca Patrika ?avara. Iako otvoreno ne podrava MOST, ?avar kae da je dobro da do?u mladi ljudi sa svjeim idejama.

Popularna metkovska rock skupina Spa?ek tako?er podrava politi?ke promjene u gradu. Nakon dvadeset godina ponovo su se okupili samo zbog MOST-a i Boe Petrova. ?lan grupe Spa?ek i poznati radijski voditelj Goran Komazin Meka kae da je Metkovi? u posljednjih petnaestak godina izgubio svoj nekadanji prepoznatljivi urbani identitet. Metkovska scena vie ne postoji kao nekada prije dvadeset godina kada je Metkovi? vrvio od kulturnih doga?anja. Pogrena je percepcija da je Metkovi? poljoprivredni, pa ?ak i "selja?ki" grad.

Metkovi? je bio grad kulture, dijaloga, socijalne ravnopravnosti. Previe je mladih otilo jer se nisu mogli nositi s malogra?antinom. Malogra?anska i defetisti?ka atmosfera je prisutna u posljednjih petnaestak godina istaknuo je Komazin.

Jozo Jurkovi? ravnatelj je gimnazije ve? esnaest godina, koliko je i Jambo gradona?elnik. Ponosan je na svoju gimnaziju koja je me?u deset najkvalitetnijih u Hrvatskoj. Ne eli govoriti o politici, ali zato Metkovce opisuje kao gostoljubive, kooperativne i srda?ne. Zaista, Metkovci su puno otvoreniji prema svojim susjedima u Hercegovini nego drugi dalmatinski gradovi.

Ulae se puno u znanje. Sigurno smo iznad hrvatskog prosjeka kada je rije? o infrastrukturi i razini znanja u?enika kae Jurkovi?.

Metkovi? eli promjeni i gotovo je sigurno da ?e ih dobiti. MOST ima veliku podrku, ali i veliku odgovornost da ne iznevjere svoje sugra?ane. Ne?e im biti lako jer je drava u krizi, gradska blagajna je prazna, oni su neiskusni a o?ekivanja bira?a su prili?na. A tu ?e im u oporbi puhati za vrat uporni Jambo koji sigurno ne?e oti?i u politi?ku mirovinu. Koliko god voli kupus i mandarine, jo drai mu je novac, mo? i medijska pozornost.

Draen ?uri? | Ve?ernji list

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m