top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Gradona?elnik Metkovi?a kod Aleksandra Stankovi?a
Ponedjeljak, 03 Veljača 2014 11:16

stankovic petrovNedopustivo je, ipak, da runi skandal pomete jednu dobru, hrvatsku pri?u koja je nepoteno ba?ena u sjenu kao nedovoljno intetesantna. tovie, gradona?elnik Metkovi?a Boo Petrov, psihijatar po zanimanju, itekako je intetesantan. Rije? je o 34-godinjaku koji je nakon 16 godina uspio sa trona skinuti nedodirljivog Stipu Gabri?a Jambu.

Aleksandar Stankovi? kao da je naslutio da u mladom gradona?elniku Metkovi?a ne?e dobiti "skandalozan materijal" pa je kao osvjeenje u emisiju doveo bivu predstojnicu kabineta Sisa?ko-moslava?ke upanije Jaminu Jovev koja je raskrinkala bivu eficu Marinu Lovri? Merzel. Nedopustivo je, ipak, da runi skandal pomete jednu dobru, hrvatsku pri?u koja je nepoteno ba?ena u sjenu kao nedovoljno intetesantna. tovie, gradona?elnik Metkovi?a Boo Petrov, psihijatar po zanimanju, itekako je intetesantan. Rije? je o 34-godinjaku koji je nakon 16 godina uspio sa trona skinuti nedodirljivog Stipu Gabri?a Jambu i financijski "osvjeiti" Metkovi?, izme?u ostalog, rezanjem pla?a sebi i zaposlenicima gradske uprave:

- Zatekao sam grad u stranim dugovima i to kojekakvim dobavlja?ima i suvinim uslugama koje smo odmah ukinuli. Trebalo je po?eti od sebe, pa ja sada primam pla?u u iznosu od 3.600 kuna kazao je Boo Petrov u ?iju je skromnost voditelj posumnjao pa je pou?en Merzelicom upitao:"Pretpostavljam da imate slubeni auto. S ?im ste se dovezli u Zagreb?" interesiralo je Stankovi?a koji je dobio neo?ekivan odgovor:

- Dovezao me prijatelj jer je slubeni auto polupan jo od predizborne kampanje, a moj privatni Renault Clio ima probuene gume rekao je gradona?elnik i tako ostavio kratkih rukava i Acu i one eljne negativnog publiciteta. Da Boo Petrov, unato? prijateljskom i pristupa?nom stavu, nije mlaka osoba koja nema autoritet, dokazao je odgovorom na pitanje "kako ste zaposlenicima objasnili rapidno sniavanje pla?a":

- Nisam ih pitao niti objanjavao. Pa, tko bi se s tim sloio? To je bila jedna od mjera tednje koja se morala uvesti i protiv koje se nisu bunili rekao je Petrov i dodao kako ne misli da se takav pristup moe izrealizirati na dravnom nivou, ali da bi principijelnost mogla posluiti kao primjer.

Nedodvoravanje irokim masama potvrdio je i izjavom kako je sa 14 godina silno elio biti franjevac, ali su "pubertet i hormoni" u?inili svoje:

- Smatram da svoju ljubav i dobru namjeru mogu pokazati i kao suprug i otac. Jednostavno, mislim da ne bih bio dobar sve?enik saznali smo od mladog gradona?elnika koji dolazi iz tradicionalne, ugledne i obrazovane obitelji.

Da ne igra prljavo, dokazao je suzdranim komentarima o bivem gradona?elniku Jambi, njegovoj sutoj suprotnosti, koji je ?etiri mandata "vedrio i obla?io" Metkovi?em:

- U njegovo vrijeme u?injene su i neke dobre stvari, sagra?en je Prirodoslovni muzej kazao je Petrov svjestan da je muzej financiran od drave, a ne iz gradskog prora?una. Voditelj, kojem ova "?isto?a" sugovornika nikako nije jasna pokuao je na silu izvu?i njegovo miljenje o vladaju?oj stranci:

- Teko je komentirati jer o njima znam iz medija, kao i oni o meni. Ali, mislim da se trude rekao je na radost voditelja koji je zaklju?io da ovim odgovorom gradona?elnik zara?uje bodove kod Vlade:

- Ma, ni govora. Metkovi? otkako sam ja gradona?elnik nije od Vlade dobio nita. O njima sudim kao o sebi. Trebaju pro?i barem dvije godine da bi se vidjeli rezultati izjavio je Petrov i sasvim nesvjesno Hrvatima ponudio dobru, nedjeljnu pri?u koju su gledatelji ocijenili vrlo visokom ocjenom, za razliku od Vesne Pusi? koja je u svom gostovanju izjavila kako su "gradona?elnici koji su sebi srezali pla?e licemjeri!"

dnevno.hr

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m