top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Ponedjeljak, 20 Siječanj 2014 11:34

ljU Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture odrat ?e se sastanak na kojemu ?e predstavnicima Europske komisije biti predana kona?na verzija predstudije za povezivanje juga s ostatkom Hrvatske. U kona?noj verziji predstudije stoji da je most najbolje rjeenje, neslubeno je sino? HRT-u potvrdio visoki izvor iz Vlade.

Animirana slika Peljekog mosta ipak ?e postati hrvatska stvarnost. Detaljna studija izvedivosti treba se financirati novcem Europske unije. Istodobno, Hrvatske ceste napravit ?e lokacijske izmjene u skladu s novim projektom. Sve bi trebalo biti gotovo do listopada.

Zadovolji li pripremljeni projekt stroge kriterije financiranja, odgovor Europske komisije bit ?e potvrdan. No prije toga detaljna studija izvedivosti, ba kao i predstudija, morat ?e potvrditi da je Peljeki most najbolje rjeenje.

HRT.hr

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m