top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #

Nedjelja, 11 Kolovoz 2013 20:34

zuta strelicaute strelice obiljeavaju cijeli El camino, drevni hodo?asni?ki put u Santiago de Compostelu, na koji se jedni odlu?uju iz vjerskih razloga, drugi trae?i sebe, tre?i iz avanturisti?ko-turisti?kih razloga, a ?etvrti jer ele jednostavno iskusiti neto novo. Ja sam se po malo pronalazio u svakoj od ovih kategorija.

 
Fra Dado Milas: Od Pamplone do Fausta
Ponedjeljak, 22 Srpanj 2013 09:14

dadoAli pri?a o Faustu nije pri?a (samo) za vjernike i ateiste, ?ak tovie... Ova pri?a nema nikakve veze s pobono?u ili religijom. Ovo je pri?a koju mnogi ne?e razumijeti i, to je najzanimljivije, uop?e ne?e biti svjesni svog nerazumijevanja. Kao i ina?e u ivotu.

 
Fra Dado Milas: Prvi dani El Camina - Baskija
Petak, 19 Srpanj 2013 12:41

el caminoBilo kako bilo, Baski su jako ponosan narod i kad ih nije uspio unititi panjolski diktator Franco, ne?e nitko. U borbi za svoja prava, Baskija je stekla mnogo simpatija i podrke diljem svijeta, pa tako i u naoj Bosni i Hercegovini. Malo mi je smijeno da odre?eni broj ljudi u BiH podrava baskijsku tenju,

 
U potrazi za svojim putom
Ponedjeljak, 08 Srpanj 2013 08:06

altRo?en sam 1986. To je navodno ona ?ernobilska generacija. Neki mi je dan lije?nik potvrdio da imam medicinsku anomaliju. Nije neki problem, nego je samo specifi?nost. Srce mi je - naopa?ke. Dobro ono pumpa i sve to, ali je neobi?no zarotirano na suprotnu stranu. Simpati?ni doktor se pokuao naaliti kako se takvo to doga?a samo

 
Ponedjeljak, 08 Srpanj 2013 07:33

sestorka hU kolumni Naih ognjita fra Mario Knezovi? pie o slijede?im temama. Zato su za neke haaki uznici iz BiH samo estorka? Kakvih sve?enika trebamo i je li kardinal Pulji? posjetio zlo?inca? Uz to ?itajte o ?udnoj tala?koj krizi u Sarajevu, te o lijepome primjeru maturanata iz Srbije

 
« Početak«12345678910»Kraj »

Stranica 6 od 58
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m