top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Nedjelja, 09 Veljača 2014 10:48

sol upitnikDjevojka je bila slijepa, nije se nikada nadala da ?e jednom progledati. Ipak je jednoga dana otvorila o?i i vidjela u radosti oko sebe svijet koji prije nije mogla ni zamisliti. Presadili su joj o?i pokojnoga don Carla Gnocchi-a koji se preselio u vje?nost 1954. i u oporuci svoje o?i ostavio drugima.

Nakon uspjelog presa?ivanja djevojka je sva sretna kliknula: "Nisam mogla zamisliti da tako lijepo izgleda Boja Priroda!" Sada ju je gledala don Karlovih o?ima. Ova djevojka je iskusila to to zna?i imati vid i razlikovati svjetlo od tame.

Evan?elje dananje nedjelje veoma je kratko, a neobi?no mnogo kae i veoma mnogo od nas trai. Gospodin kae da smo mi pozvani biti njegovi osvjedo?eni svjedoci, navijetati Radosnu vijest da Bog ljubi sve ljude i eli ih spasiti. To bi trebalo ?initi rije?ima i samim ivotom. Propovijedanje rije?ima bit ?e povjereno pozvanim i poslanim ljudima, ali svjedo?iti ivotom mogu i moraju svi bez razlike. Tako postajemo sol i svjetlost svijeta. Isus nam govori: "Vi ste sol zemlje... Vi ste svjetlost svijeta..." Vi ste izabrani da budete moji u?enici pred o?ima svijeta, kao oni koji su u slubi ljudima. Svaki osvjedo?eni katolik je poz-van postati za ovaj svijet ono to je sol za hranu. Pozvani smo davati smisao ivotu i istroiti se iz ljubavi prema ljudima. Pozvani smo davati svjedo?anstvo boljega, savrenijeg ivota. To zna?i biti sol.

"Vi ste sol zemlje!" Sol je za?in jelu, daje mu ukus i ?uva ga od trulei. Isus istu ulogu namjenjuje svojim u?enicima; dunost im je: ?uvati ?ovjeka (svijet) od trulei - izopa?enosti, nevjere, grijeha, i za?initi ga vrlinama: sveto?u, ljubavlju, dobrotom, Bogom. Dunost je to svakoga tko je krten; ina?e je trulo, bljutavo, otrovno stvorenje: bit ?e izba?en na smetite kao izvjetrela sol... Stolje?ima bili su to ovoj zemlji nai djedovi - nae kr?anstvo njihovo je i Boje djelo. No, od tu?ih kredita ne moe se vje?no ivjeti. Na nama je da budemo sol - za?in ovoj zemlji i ovom svijetu danas i sutra. Zalaimo se uvijek za ono to je plemenito i poteno, pravedno i istinito, dobro i sveto. To zna?i biti pravi Isusov u?enik. Moramo se ozbiljno zapitati - jesmo li to!? Je li sol obljutavila, ishlapila? Je li nam ivot doista kr?anski!? "Ako sol obljutavi, ?ime ?e se ona osoliti?" Znanost - psihologija - i povijest nedvosmisleno svjedo?e: Izopa?eni, zli kr?ani najtee se obra?aju - njima gotovo nema lijeka. Tko gazi milost i odbija pruenu ruku Boju, tko Gospodina izaziva i prkosi mu, on ga ostavlja njegovoj bijedi, vlastitoj nesre?i. Zli, otpali kr?ani upravo to i tako ?ine, i uvijek su nesretni; svatko, naime, moe biti sretan samo na mjestu gdje ga je stavio Bog te ako ostvari sebe po Bojim nacrtima. Ne zaboravimo: zao i otpali kr?anin Boji je neuspjeh, ali za to je odgovoran neuspjeli ?ovjek - kr?anin: postao je bljutava, ishlapjela sol. ?ini se da smo se mi kr?ani odvie opustili: postali smo ravnoduni na same sebe - nije nam briga to smo i kakvi smo; kao da je nae ivotno pravilo: to manje rtve, to vie lagodnosti; to manje Krista i kria, to vie uivanja; vrlo opasna staza: u Evan?elju, u povijesti za nju nema potvrde i odobrenja; uvijek je to bila mekana staza - ali u smrt. Ako nismo i ne elimo biti potpuni kr?ani, u vremenu kakvo je, uop?e ne ?emo biti kr?ani; ako se ne trudimo da budemo ljudi Evan?elja, ispisujemo posljednju stranicu svoga kr?anstva: sol je obljutavila...

"Vi ste svjetlo svijeta!" Jo jedna usporedna, jedna slika. Svjetlo omogu?uje ?ovjeku da na?e svoj put; da ne luta i ne zaluta. Kr?anin vjerom i ivotom - ?itavim bi?em - mora drugima biti svjetlo, putokaz do Boje istine, zalutale vra?ati na Boji put; ako on nije svjetlo onda je tama: propast je sebi i drugima. Kao to zrcalo odraava sunce - njegovu svjetlost i toplinu - kr?anin mora odraavati Isusa Krista. On ne smije biti neka aruljica to mirka ili se ve? ugasila, nego svjetionik to nai-roko oko sebe obasjava ?itav prostor. "Vaa svjetlost neka tako zasja pred ljudima da vide vaa djela ljubavi te slave vaega Oca nebeskoga." Najglasnije i najuvjerljivije govori, najsvjetlije je svjetlo ivot, "djela ljubavi". Tko ivi s Gospodinom u srcu, taj je propovijed u hodu: i kada uti, on govori; on je svjetlo to ga svatko vidi, a nita ne gasi. "Rije?i lete, primjeri privla?e", rekli su stari Latini. Poplavu lijepih, dobrih a jalovih rije?i sluamo svaki dan: dobra "djela ljubavi" ?esto uzalud elimo vidjeti... Govor uzornoga kr?anskog ivota ?ut ?e i gluhi, "djela ljubavi" vide i slijepi. "Ako moe biti zvijezda na nebu, budi zvijezda na nebu! Ako ne moe biti zvijezda, budi oganj na planini, budi svjetiljka u ku?i" (L. Eliot). Ne moe svatko biti veliki svetac - zvijezda na nebu; ne moe svatko biti nadaleko poznati kr?anin - oganj na planini; svatko moe biti svjestan, uzoran kr?anin u svom domu, na svom mjestu: svjetiljka u ku?i.

"ivite kao djeca svjetla; plod se svjetla, naime, sastoji u svakoj vrsti dobrote, pravednosti i istine". - upozorava kr?ane sv. Pavao. Ne nositi ime nego biti kr?anin - poruka je dananjeg evan?elja. Kr?anin ne smije biti pomra?eno sunce, ugaena svjetiljka, bljutava sol. Ako je to, nije kr?anin... - Jesmo li "sol zemlje?" Dajemo li ljudima ono to sol daje jelima: ukus = vrijednost, misao, nepokvarljivost... - Jesmo li "svjetlo svijeta"? Dajemo li svijetu mogu?nost da vide sjaj, ljepotu, ivot? i jo vie: istinu, svjedo?enje, vodstvo...? Svatko od nas trebao bi se pojedina?no o ovome zapitati. Isto tako trebamo se i mi kao zajednica Kristovih u?enika pitati: Koliko smo mi svi skupa sol i svijetlo za ovu nau upu u kojoj ivimo i djelujemo. Koliko mi utje?emo na druge svojim ivotom? Poti?emo li druge na bolji bolji ivot? Poti?emo li ih da se zamisle nad svojim ivotom? (Ni?e: "Kr?ani moraju kr?anskije ivjeti, ako ele da i ja vjerujem u njihova Krista!".) - Mnogi misle, kad je rije? o ovim rije?ima dananjega Evan?elja, da su one re?ene uglavnom sve?enicima. One su upu?eni svima

Jednom zgodom sve?enik navratio malo u mehani?ara i tu ?uo teku psovku od mehani?ara u trenutku kad mu je iznenada pukla neka tanka osovina to ju je ispravljao. Uljudno ga sve?enik upozorio na tu prostotu. A on mu je odgovorio: "Vi popovi ne smijete psovati, ali mi moemo jer je nekada to nama Ijuta potreba!" Boji zakon je za sve nas. Bog o?ekuje od nas, zapravo trai da budemo svijetlo i sol svima.

Duni smo svi posvijetliti i drugome da mu se ta nesre?a ne dogodi. Svjetlo svijetu smo svi skupa, ako smo krotki, ponizni, milosrdni, mirotvorci, ?isti srcem Budimo sol i svjetlo u drutvu gdje ivimo, u svojoj obitelji, u susjedstvu, na radnom mjestu

Budemo li zahva?eni Kristom i bude li njegov Duh ivio u nama svi ?e vidjeti naa dobra djela i slaviti Oca nebeskoga. Gospodine, Ti si svjetlo vjere i ljubavi zapalio u naim srcima u trenutku krtenja. arko Te molimo, daruj nam milost kako bi stalno bili sol zemlje i svijetlo svijeta. Amen.

LJ::portal

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m