top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Srijeda, 29 Siječanj 2014 23:57

papa saraj

Kada sam neki dan slu?ajno upalio teletekst FTV-a te vidio da papa Franjo dolazi u Sarajevo, tako sam od muke vrisnuo da me je supruga upitala je li to hrvatska reprezentacija gubi. Ma nije, govorim joj, gore je od toga milijun puta. Nisam mogao objasniti taj osje?aj bijesa i ogor?enosti,

a mislim da se isto osje?ao svaki Hrvat koji ivi na slobodnim teritorijima koji su ostali u BiH, gdje Hrvat jo koliko-toliko slobodno ivi, a to je prostor Hrvatske Republike Herceg Bosne.
Shva?am ja. Volim ja papu, tko god on bio, jer potujem svetu Katoli?ku crkvu. Ali, ne mogu shvatiti da i ovaj papa dolazi u BiH a zaobilazi Mostar, Hercegovinu, sredinju Bosnu, Posavinu, gdje je iva Crkva katoli?ka jo ostala. Ne mogu shvatiti koji smo mi Hrvati u BiH baksuzi. Dok svi govore habemus Papam, mi slobodno moemo re?i habemus Sarajevo.

Bacite koju ovdje, nijesmo ni mi r?avi

Prvi put je Ivan Pavao II., najomiljeniji papa me?u Hrvatima, 1996. doao u Sarajevo, pa u Banju Luku. Svi krue oko Mostara, Hercegovine i sredinje Bosne, to bi rekli, kao oko turskoga groblja. Pa mi padne na pamet izraz Crnogoraca, kad je NATO bombardirao tre?u Jugoslaviju. Budu?i da njih nisu bombardirali, u neka doba rekoe: ''Bacite koju ovdje, nijesmo ni mi r?avi.''

to to moe biti? To moe biti samo spin neokomunisti?ke hijerarhije u Sarajevu, a kojoj pripada i grupica crvenih fratara okupljenih oko Hrvatskog narodnog vije?a ?iji je izbor eljko Komi?. Oni su poslali poziv Papi da do?e u povodu 100. godinjice atentata u Sarajevu, da svijetu poalje poruku mira. Tko to slavi kad je netko ubijen? U normalnim gradovima, me?u normalnim ljudima, slavi se osnivanje grada ili ra?anje ne?ega. A to bi ovdje bilo? Papa bi doao, poslao bi poruku, u Sarajevo bi otilo jedno tristo autobusa ljudi koji bi ga do?ekali, pustio bi stotinu golubova od kojih bi svi do 1. akama zavrili kao lovina u okolnim selima Sarajeva. I to je ta poruka mira.

Tko bi od toga imao koristi? Imala bi ova elita koja od potpisivanja Daytonskog sporazuma uporno majorizira i ukida sva prava hrvatskom katoli?kom narodu. U dobra doba su to uspjeli u?initi, samo nas jo uvijek nisu uspjeli fizi?ki istjerati. I sad mi je pred o?ima ona slika kad je kardinal, ne zna pod kojim okolnostima, pred Ivana Pavla II. doveo Aliju Izetbegovi?a, tadanjeg predsjednika tzv. Republike BiH i zapovjednika tzv. Armije Republike BiH, koja je otjerala 150.000 Hrvata iz sredinje Bosne te popalila hrvatska sela i gradove. Doveli ga s onom kapom i ljiljanima koji niti su hrvatski znak, a pogotovo nije muslimanski ni bonja?ki, nego znak anuvinaca koji su tada upravljali Europom. I to je njihov na?in uvo?enja katolika u Europu i EU. Dakle, tjeranjem!

to bi ovaj posjet pape Franje, kojeg izuzetno volim i potujem, trebao zna?iti? Crkva nema tu mo? politi?kog utjecanja, ali ima moralnu politi?ku vrijednost. Puno zna?i kad se papa negdje pojavi. Mi Hrvati smo bili ogor?eni i 1993. Ja sam to doivio u emisiji Latinica, u kojoj sam sasvim slu?ajno bio gost, kada je tadanji ministar vanjskih poslova Mate Grani? ekskluzivno rekao kako je glavni zagovornik gaenja HR HB i smjene predsjednika Mate Bobana, za to je bio i tadanji tajnik Vatikana kardinal Sudano. I to smo mi dobili gaenjem Herceg Bosne? Evo, 20 godina poslije, Hrvati koji su uspjeli opstati u BiH se bore za elementarna ljudska i gra?anska prava. Pa nije slu?ajan onaj izraz u narodu kardinali su to da prave kardinalne greke.

Kamo bih vodio Petrova nasljednika
Kamo bih ja vodio Petrova nasljednika? Dragi papa Franjo, u Argentini si oko sebe imao savjetnika Hrvata, i vrlo dobro zna na mentalni sklop u BiH. Mi smo jo u 8. stolje?u, za vrijeme pape Agatona, potpisali vjernost Svetoj Stolici i Petrovom nasljedniku, te obe?ali da nikada ne?emo napadati druge narode nego uvijek braniti svoj dom. To obe?anje smo i odrali, a moda nas ba zato ima samo ?etiri milijuna, kao i onda. I to danas za to dobivamo? Nijedan papa nikada nije doao na nae tlo. Nikada papa nije doao ni u Hercegovinu ni u sredinju Bosnu. Nikad!
alt
S tih prostora, toliko je mu?enika, toliko je svetica i svetaca, ali nijedno nije time slubeno proglaeno. Papa, ako ?e dolaziti, do?i na tjedan dana. Spusti se u Sarajevo, reda radi, jer mi njega priznajemo kao glavni grad. Ali onda, Papa, oti?i u sredinju Bosnu. Oti?i tri dana. U Bosnu nije problem do?i, u Bosni je problem iza?i. Tu te ljudi tako ugoste da ti je ao oti?i. Oti?i, papa Franjo, posjeti Bobovac. Kad je posljednja kraljica Bosne Katarina morala pobje?i pred Osmanlijama, gdje je otila? Pa Svetoj Stolici, u to je vjerovala i za to je ginuo narod. Ostavila je Bosnu Svetoj Stolici u zavjet.

Posjeti, Papa, Fojnicu, na prekrasni samostan, da upozna veli?anstvenu povijest Crkve u Bosni. Pa posjeti Kreevo, Gu?u Goru, Jajce gdje je ubijen posljednji kralj Bosne Stjepan Tomaevi?. Posjeti samostane Tolisa i Plehan. Posjeti Gospino svetite u Olovu, koje je jedno od najstarijih u Europi, a sigurno najstarije na Balkanu. Do?i u Tomislavgrad, da vidi Duvanjsko polje gdje je okrunjen kralj Tomislav, kome je papa Ivan X., kao trajni znak povezanosti, poslao kraljevsku krunu, plat, ma? i tit. Oti?i i do Livna da vidi franjeva?ki samostan i izlobu najve?eg slikara kojeg su Hrvati dali, an?ela Gabrijela Jurki?a.

Dragi papa, do?i. Vidjet ?e veli?anstvenu kulturu i veli?anstvene vjernike. Vidjet ?e ivu Crkvu koja je opstala nakon vie od 550 godina. Za to vrijeme smo fakti?ki samo dvije godine bili slobodni, i to u ratu, od 1992. do 1994., do potpisivanja Washingtonskog sporazuma.

Nakon toga, dragi Papa, do?i u na Mostar, do?i u Hercegovinu, da ti doma?in bude na veliki biskup Ratko Peri?, odlu?ni pastir svoga naroda, koji nikad nije htio primiti nijednog stranca zbog onoga to su nam radili. Do?i da vidi franjeva?ki samostan u Mostaru , koji je najisto?nija iva Katoli?ka crkva na svijetu. Od Vatikana je zra?nom linijom udaljen oko 100 km, moe do?i svaki dan.
alt
Do?i da vidi franjevce koji su pokrenuli beatifikaciju 66 franjevaca koji su 1945. ubijeni od komunisti?kog zla. Pa valjda netko tko je bio mu?enik za Katoli?ku crkvu moe biti proglaen svetim. Te godine su na prostorima tadanje drave komunisti ubili to?no 646 to sve?enika katoli?kih, dijecezanskih, to ?asnih sestara. Ubili su ono u to Hrvati najvie vjeruju Crkvu, Boga i svoj hrvatski dom. U Hercegovini su ubili 66 fratara, 13 dijecezanskih sve?enika. U Bosni Srebrenoj ubili su 43 sve?enika, ne znam ni koliko dijecezanskih. Ajde, pokrenuta je beatifikacija drinskih mu?enica i to je veliki pomak. Ali toliko toga se ima pokazati i re?i.

Ne zovemo ti mi, dragi Papa, zbog Me?ugorja, jer mi smo u Gospu, kao kraljicu Hrvata, vjerovali i prije ukazanja, i uvijek ?emo vjerovati. Do?i da vidi to su nai pastiri uradili u ovih 14 stolje?a, a pogotovo u posljednjih 550 godina otkad je Bosna pala pod osmanlijske, a kasnije i druge okupacije.

Do?i da oko franjeva?kog samostana vidi sve institucije kulture koje su fratri osnovali u gradu Mostaru, Hercegovini, a koje su se kasnije proirile na ?itavu BiH. Do?i da vidi ''Hrvoje'' gdje su se prije 120 godina izvodili koncerti i gdje je bila dvorana s 1300 mjesta, to bi bilo veliko i za ovu Europu. Do?i da vidi mjesto gdje je osnovan i najstariji sportski nogometni klub Zrinjski. Puno to ?itatelja ne zna. Osniva?i Zrinjskog, kao i svih gra?anskih institucija (Napretka, Hrvatskog Sokola, prva tiskara u BiH) bili su hercegova?ki fratri.

I onda, Papa, preno?i u Mostaru, da te probudi svjetlo njegova naroda, kao to je Ivu Andri?a probudilo. Ali, ne fizi?ko svjetlo, nego due koje vjeruju u tebe. Pa oti?i u Me?ugorje. Nas ne zanima ta odluka. To je tvoje pravo i sve je u Bojim rukama. Jedino mogu ironi?no primijetiti kako je procurila vijest da je nalaz pozitivan. Znamo da su u komisiji dvojica sve?enika kardinal Vinko Pulji? i sve?enik Franjo Topi?, a ja se bojim da ?e ovdje biti ista stvar kao i s dijagnozom raka sve to je za njih pozitivno, to je za Hrvate u BiH, u politi?kom smislu, negativno!

Ali mi te, Papa, volimo kakva god tvoja odluka bila, jer nama je ovdje vie dozlogrdilo. U nas je sve takozvano. Takozvana je Herceg Bosna kao jedini okvir za slobodu hrvatskog naroda. Takozvana je nama i Gospa i mjesto gdje u 30 godina do?e vie od 80 milijuna ljudi iz ?itavog svijeta. Zna?i, mi smo svi takozvani ovdje. Sve to volimo i potujemo je takozvano.
I tako mi Hrvati u BiH ostadosmo jedini kr?anski narod u Europi koji je izvan EU. Pa dokle, dragi Papa? Oti?i na Humac pa tamo preno?i. Vidjet ?e prekrasan muzej posve?en Majci, vidjet ?e Huma?ku plo?u, kad su Hrvati ovdje imali pismenost, svoje kraljeve i kneeve

Posjeti nau Sorbonu, na iroki Brijeg gdje se nalazila najbolja gimnazija u Austro-Ugarskoj Monarhiji, gdje su partizani 1945., znaju?i da unitavaju softver hrvatskog naroda, pobili 30 sve?enika. Ta je gimnazija ?etiri godine nakon svog osnivanja postala ja?a od one u Be?u, i to zahvaljuju?i naim fratrima. Svaki profesor irokobrijeke gimnazije govorio je dva-tri iva i tri mrtva jezika. To je bio vrhunac inteligencije.

A onda, dragi Papa, napravi sredinju proslavu. Sedmi dan do?i na Mostarsko blato i odri misu. Do?i ?e ti pet milijuna Hrvata iz ?itavog svijeta. Nemamo mi drugog mjesta gdje moe stati toliko ljudi. Pa s tog mjesta poalji poruku mira ?itavom svijetu.

Sve ?u vas re?i Bogu

Ali za kraj da objasnim sam naslov koji je malo provokativan. To je pisalo u jednom ljubavnom pismu koje sam pro?itao kao dijete. Pisalo je ''Do?i, draga, nije vano, ja te volim, nema veze.'' Ali, ja kaem: do?i, Papa, vrlo je vano! Ja te volim i ima puno veze. Znam da u evan?elju govore da bolesnima treba lije?nik, a da zdravima ne treba. Istina, zdravi smo mi. iva smo mi Crkva. Ali smo umorni. Umorni smo od plja?ke i ponitavanja. Jer dok smo se mi s krunicama obranili prostor Herceg Bosne, svjetski mo?nici su to proglasili prvostupanjskim zlo?ina?kim pothvatom. Sve to proizvedemo, sve to uzme Sarajevo. Slubeno vie od 500 milijuna maraka Hrvati godinje gube.

Ovo se vie ne moe trpjeti. Do?i i daj nam snage da izdrimo. Uvijek pjevamo Ranka Bobana, ''?a?a mi je govorio, a slobode edan bio''. Nas je zahvatila ona idovska kletva, dabogda imao pa nemao. Imali smo slobodu dvije godine, a onda smo je rtvovali za neke vie interese. Dosta je vie.
alt
Ja, Papa, znam da nema mo? i vrlo dobro razumijem ono Staljinovo pitanje, koliko Vatikan ima tenkova. Nema Vatikan tenkova, ali ima moralni politi?ki utjecaj na te jadne svjetske mo?nike koji dolaze iz kr?anskih zemalja, da napokon rijee hrvatsko pitanje u BiH. Jer, mi se nemamo ?ime braniti osim molitvom. Jo nam je jedino ostalo da zavapimo kao ono dijete od tri godine na samrti u Siriji Sve ?u vas re?i Bogu, ako ne rijeite hrvatsko pitanje u BiH.

Marin Topi? | pogled.ba


Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m