top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Utorak, 07 Siječanj 2014 15:28

alt

Nakon vie od tri desetlje?a borbe i dobivanja niza pravnih bitki, tedie Ljubljanske banke mogli bi napokon dobiti i rat. Naime, o?ekuje se da bi Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu uskoro trebao dati kona?nu presudu u slu?aju Alii? i drugi koja bi mogla zna?iti da ?e tedie iz BiH dobiti svoju staru deviznu tednju.

Tisu?e tedia koji su povjerili svoje ute?evine Ljubljanskoj banci s nestrpljenjem, ali i nevjericom, o?ekuju svoj novac.

Pravne zavrzlame
Prisjetimo se - kad je Europski sud za ljudska prava krajem 2012. godine donio tzv. pilot-presudu u slu?aju stare devizne tednje, tri dravljanina Bosne i Hercegovine, tedie u Ljubljanskoj banci i Invest banci, Udruga gra?ana za povrat stare devizne tednje iz BiH i dijaspore, konstatirale su: za tedie je to pravda, za dvije drave Pandorina kutija. Kratko vrijeme je tako i izgledalo, jer je pilot-presuda trebala, iako donesena na osnovi tri slu?aja, vaiti za sve one koji su u tim bankama tedjeli prije rata i ostali bez novca.

U me?uvremenu, u oujku prole godine Sud je usvoji albe Srbije i Slovenije, pilot-presuda je stavljena izvan snage, pa tako i nalog dvjema dravama da u roku od est mjeseci od dana kad presuda postane kona?na.

Nada za bh. gra?ane
Kad je o Ljubljanskoj banci rije?, Slovenija je dio problema rijeila s Hrvatskom, ali takvog sporazuma nema s BiH, jednako kao to Srbija nema sporazum o odlaganju prava tedia na neodre?eno vrijeme s ostalim dravama bive SFRJ pa se ve?i dio tedia moe nadati pravdi iz Strasbourga, pa makar i s produecima.Dug Ljubljanske banke prema bh. tediama je oko 250 milijuna KM, a dug Investbanke oko 100 milijuna KM. Brojke ukazuju na financijsku teinu slu?aja.

Pero Zelenika | Ve?ernji list

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m