top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Utorak, 17 Prosinac 2013 08:11

kresic najNikola Krei?, generalni direktor Elektroprivrede HZ HB Mostar, prema izboru ocjenjiva?koga suda Neovisne regionalne agencije iz Zenice, ?asopisa Euromanager i Europskoga udruenja menadera, dobio je nagradu Super ampioni biznisa najmenader za 2013. godinu.


Direktoru Krei?u nagrada je uru?ena 14. prosinca ove godine u Banja Luci u kojoj je odrano tradicionalno, 29. po redu proglaenje najmenadera BiH, gdje je dvadesetak gospodarstvenika po granama i podru?jima u kojima djeluju proglaeno najuspjenijima.

Ostvarenje rekordne financijske dobiti na polugoditu od 72,2 milijuna s projekcijom kako ?e usprkos izvrenom rebalansu plana poslovanja i na kraju teku?e poslovne godine dobit iznositi oko 50 milijuna KM, te uspjeni nastavak realizacije kapitalnih investicija i drugih razvojnih projekata, samo su neki od razloga to je to priznanje pripalo JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i njezinom generalnom direktoru.

Za razliku od prethodne dvije godine, u 2013. godini Elektroprivreda HZHB je ve? 28. travnja ispunila godinji plan proizvodnje, zahvaljuju?i izuzetno dobrim hidrolokim prilikama, racionalnom upravljanju sustavom i pogonskoj spremnosti proizvodnih objekata koji su na visokoj razini.

Krajem jedanaestoga mjeseca ostvarena je proizvodnja u sedam hidroelektrana od oko 2200 GWh el. energije, to je oko 60% vie u odnosu na planiranih 1376 GWh.
Kako u neovisnom iriju i naglaavaju javna poduze?a kao to je Elektroprivreda HZHB od iznimne su vanosti, a od ljudi na ?elu poduze?a najvie i ovisi njihovo funkcioniranje i poslovanje.

Organizatori su naveli da je ta manifestacija dodjelama priznanja izgradila svoj imid na prostorima BiH, te jugoisto?ne i srednje Europe, s eljom i ciljem da se, od ljudi koji prave uspjean biznis i uspjeno vode svoje tvrtke, prave najve?e medijske i gospodarske zvijezde, tako da i oni imaju privilegij dobiti svojevrsne oskare popularnosti.

Prigodom preuzimanja nagrade zahvalivi organizatorima generalni direktor Elektroprivrede HZHB je kazao: Svaka nagrada je svojevrsno priznanje, kako ono osobno tako i za kolektiv u kojemu radite. Za mene ona ima posebnu vanost, najprije zbog poduze?a u kojemu sam proveo skoro gotovo cijeli svoj radni vijek, a druge strane dolazi mi na odre?eni na?in kao kruna moje poslovne karijere. Naravno, nagradu ne dobivam samo ja, nego cijeli moj tim suradnika i svih 1838 uposlenika Elektroprivrede HZHB bez ?ijega odgovornoga rada ne bismo ostvarili zavidne poslovne rezultate, tako ?e nam ovo svima biti poticaj za nova poslovna ostvarenja, zaklju?io je Nikola Krei?.

alt
Prije odravanja sve?anosti, odrana je i tradicionalna me?unarodna poslovna konferencija o temi Ekonomska suradnja i razvoj kuda i kako u dalje u 2014.? o kojoj su govorili najuspjeniji menaderi, znanstveni radnici, te politi?ari.

Osim ministara iz Vlade RS-a i Federacije BiH, Vanjskotrgovinske komore BiH, brojnih gospodarstvenika, izlaganje je imao i nagra?eni generalni direktor Elektroprivrede HZHB.

Pored ostaloga naglasio je nunost ubrzanoga stvaranja kvalitetnijih pretpostavki za ulaganja i realizaciju kapitalnih investicija, te privla?enje stratekih investitora to bi sigurno pomoglo gospodarskom razvoju.

Vjerujem da ustrajno?u i kvalitetnim radom moemo napraviti vie. Moemo i moramo napraviti iskorake posebice na podru?ju iskoritavanja obnovljivih izvora energije, to ?e donijeti vie radnim mjesta, vie ulaganja i dobiti, a to onda zna?i i bolje ivotne uvjete ljudima na ovim prostorima, poru?io je sa ovoga skupa Nikola Krei?.

Na me?unarodnoj konferenciji sudjelovalo je desetak predstavnika Elektroprivrede HZHB Mostar.

epzhhb.ba

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m