top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Srijeda, 04 Prosinac 2013 12:21

obuka ep ljU JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar redovite se u dvogodinjem razmaku, sukladno zakonu i internim normativnim aktima koji reguliraju tu materiju, izvode obvezne obuke iz podru?ja zatite na radu, zatite od poara i prve pomo?i. Ve? mjesec dana u svim organizacijskim jedinicama svi radnici, njih 1898

, moraju obvezno pro?i navedene obuke koje izvode stru?no osposobljeni predava?i Elektroprivrede HZ HB.
Obuke se izvode prema vrst djelatnosti i vrsti poslova koje pojedini radnici obavljaju na radnome mjestu. Uz op?u obuku o mjerama zatite na radu, zatite od poara i davanja prve pomo?i koju moraju pro?i svi radnici, poseban, specijalisti?ki dio sluaju i polau djelatnici koji se bave operativnim radom i izravnim radom pod naponom.
Nakon odsluane obuke, svi radnici polagat ?e test o ?ijim ?e rezultatima biti informirani (to?nost testa mora biti iznad 75%).
Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar ima relativno nizak postotak povreda na radu uzrokovanih nepridravanjem mjera zatite na radu ili propustima u svezi s tim, a vanost je redovite obuke svakako doprinijela tim ?injenicama.

alt

ephzhb.ba

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m