top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Utorak, 26 Studeni 2013 22:08

stan ljubuskiUkoliko niste osigurali svoje stambeno pitanje i niste izabrali grad u kojem elite ostvariti sve svoje ivotne ciljeve i potrebe dobro razmislite gdje ?ete se skrasiti.

Donosimo kako se kre?u cijene stanova u nekim hercegova?kim mjestima.

Odmah na po?etku treba napomenuti da na tritu nekretnina ako se uop?e moe re?i da ono postoji u Hercegovini, stanova na prodaju ima dovoljno u ponudi u svakoj op?ini a cijene koje vam donosimo ne moraju biti fiksne, sve 'moda' ovisi o pogodbi sa vlasnikom odnosno prodava?em stana.

Ako ste irokobrijeanin ili elite ivjeti u irokom Brijegu u svojem vlastitom stanu za kvadrat stana morat ?ete izdvojiti otprilike oko 2000 KM (nova gradnja). U Mostaru za novosagra?eni kvadrat stana trebate izdvojiti oko 2300 KM. U nekoliko drugih hercegova?kih gradi?a cijene stanova su ipak malo nie i iznosi za kvadrat se pla?aju od 1350 KM u ?apljini do 1500 ili 1600 KM u Ljubukom i Posuju.

U razgovoru sa jednim gra?evinskim poduzetnikom koji je elio ostati anoniman saznajemo da je bilo i puno boljih dana u biznisu sa prodajom stanova. Najvie kupuju ljudi koji se bave biznisom ili oni koji su novce zaradili rade?i u europskim zemljama, dok je mladih o?ekivano najmanji broj. Nesigurna vremena, nedostatak posla, teka financijska kriza kao i velika bankarska osiguranja prilikom potranje za kreditom su glavni 'krivci' to mladi parovi teko mogu do?i do svojeg vlastitog stana, bez pomo?i roditelja i obitelji to je gotovo nemogu?e. No, kriza jednom mora popustiti i sigurno ?e potranja za stanovima biti puno ve?a a stanovi ?e se moda 'rezervirati' i prije zavretka izgradnje.

IR | ABCportal.info

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m