top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Četvrtak, 13 Veljača 2014 08:36

mostar prosvjedniciJu?er je odran jo jedan od nastavaka mirnih prosvjeda u Mostaru. Nasilja nije bilo niti ?e ga vie ikada biti. Tjedan dana se protura pri?a o tome kako su svi gra?ani Mostara ujedinjeni oko ove pri?e. Mnotvo medija u Hrvatskoj nasjelo je na tu pri?u..

Otkud su bili ljudi koji su palili po Mostaru i je li Mostar bio napadnut ili nije bit ?e vam jasnije nakon to pogledate ovaj video.

Kraj je prosvjeda. Ljudi odlaze ku?ama. Ulica koju vidite je ratna linija razdvajanja. Tzv. Bulevar narodne revolucije. Na koju stranu revolucije odlaze revolucionari nakon spontane i nadetni?ke revolucije palei po Zapadnom nije ba teko doku?iti.

Podijelite ovaj video. Nek se istina iri diljem nae drage domovine Bosne i Hercegovine. Koju su htjeli spaliti u naletu unitarizma.I to njeni najve?i ?uvari.

Ukoliko ne moete otvoriti video ispod, cijelu snimku pogledajte izravno na Youtube servisu .

poskok.info

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m