top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Na snazi izvanredne mjere obrane od poplava
Ponedjeljak, 20 Siječanj 2014 18:43

altNa podru?ju Zapadnohercegova?ke upanije u op?ini Ljubuki, Agencija za vodno podru?je Jadranskog mora obavjestila je o po?etku proglaenja izvanrednih mjera obrane od poplava na poplavnom podru?ju rijeke Trebiat. Vodostaj na mjernoj postaji Humac jutros u 9:30 sati iznosio je +331 cm to je bio znak za po?etak izvanredne obrane od poplava.

Maksimalni vodostaj bio je od 12:00 do 13:30 sati, a iznosio je +334cm, a do ve?eras u 18:00 vodostaj na mjernoj postaji Humac pao je za jedan centimetar te iznosi +333cm.

 

vodostaj za ljportal 20-1-14

Paralelni prikaz aktualnog vodostaja proteklih 12 sati na mjernim postajama Humac i Klobuk

Xavi | LJ::portal

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m