top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Vrijeme poludilo, u sije?nju se sun?aju poskoci!
Četvrtak, 09 Siječanj 2014 18:36

poskokNa mail ABCportala stigla je zanimljiva slika na kojoj se vidi opasna otrovnica koju zovemo poskok gdje je izila iz svojeg 'sklonita' privu?ena toplim i sun?anim danom.

Kako bi lijep i sun?an dan iskoristili u etnji prirodom posuki kolarci Filip, Ante, Marko i Ivana krenuli su put oblinjeg Vu?ipolja gdje su 'naili' na neobi?an prizor u sred

zime u mjesecu sije?nju. Poskoci sigurno nemaju kalendar i ne znaju koji je mjesec u tijeku, me?utim signali prirode su krivci to se ovaj poskok naao na suncu. Svjedoci smo dueg razdoblja proljetnog vremena iako smo u sije?nju pa se divlje zvijeri, zmije i sli?no ponaaju upravo tako i izlaze iz svojih sigurnih sklonita.

lj

ABCportal

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m