top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Fotografija "Prizor slapova Kravice" druga najpopularnija u fotonatje?aju ZKHS-a
Nedjelja, 16 Veljača 2014 20:53

kravice mislavZavren je 2. nagradni fotonatje?aj ZKHS-a "Fotografijom kroz Hercegovinu 2014.". Tijekom dva tjedna glasovanja, za najpopularniju fotografiju izabrali ste rad Danka Komljenovi?a "Groblje sv. Jurja".

Drugo izdanje fotonatje?aja "Fotografijom kroz Hercegovinu" jo je jednom pokazalo da se Hercegovina itekako moe podi?iti svojim prirodnim i drugim ljepotama. Tijekom desetak dana prijava na nau je e-mail adresu stiglo 40-ak vaih radova, no kriterije je zadovoljilo njih 27 te se borilo za dvije titule: najpopularniju fotografiju i najljepu po izboru irija (Predsjednitvo ZKHS-a).

lj

U razdoblju glasovanja od 1. do 15. velja?e na naoj slubenoj stranici na Facebooku facebook.com/zkhs.hr uvjerljivo najve?i broj lajkova (1862) prikupio je rad Danka Komljenovi?a pod naslovom "Groblje sv. Jurja, pogled na kri ispred kapelice" snimljen u Rami na Duni dan 2013. Danko je tako osvojio prvu nagradu u iznosu od 400 kuna.

lj

Druga najpopularnija fotografija (1491 lajk) djelo je Mislava Borasa pod naslovom "Kravice", snimljen na prekrasnim slapovima u blizini Ljubukog na drugi dan 2014. Mislav je zaradio nov?anu nagradu u iznosu od 200 kuna, dok je tre?a nagrada (100 kuna) pripala Mati Rezi, autoru rada pod naslovom "Strijata ku?a" na Blidinju iz 2009. koji je zaradio 1408 vaih lajkova.

Nagradu za najljepu fotografiju u izboru irija koji je ?inilo Predsjednitvo ZKHS-a dobio je Toni Ili?i?. Njegov rad "Sad se vidi, sad se zna 'ko se kome dopada", fotografija dvoje mladih folkloraa u hercegova?kim narodnim nonjama na prologodinjim "Vinkova?kim jesenima", zasluio je naslovnu stranicu novog, 27. broja glasila hercegova?kih studenata "Moj kamen" koji izlazi u prolje?e 2014.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u ovom nagradnom fotonatje?aju, preko 9.400 ljudi koji su dali svoj glas nekom od pristiglih radova i vjerujemo kako ?emo u jo opirnijem i boljem izdanju do?ekati i tre?e izdanje "Fotografijom kroz Hercegovinu" dogodine!

Sve fotografije moete pogledati u albumu na naoj slubenoj stranici na Facebooku.

Najpopularnija fotografija, kona?ni poredak:
1. Danko Komljenovi?: "Groblje sv. Jurja, pogled na kri ispred kapelice" 1862 lajka (400,00 kn)
2. Mislav Boras: "Prizor slapova Kravice" 1491 (200,00 kn)
3. Maze Rezo: "Strijata ku?a" 1408 (100,00 kn)
4. Toni Ili?i?: "Sad se vidi, sad se zna 'ko se kome dopada" 866
5. Dario Bari?: "Sanjarim s Petnjika; oko se kupa ponad moga zrna svemira" 860
6. Marina Koul: "Neumski zalazak sunca" 419
7. Nada imi?: "Crkva Sv. Mihovila" 281
8. Antea Herceg: "P?elin dan" 223
9. Ante imi?: "uji?ko polje" 210
10. Magdalena imunovi?: "Slap Ko?ua" 171
11. Marijo Bonjak: "Hercegova?ki kr" 158
12. Josip Leventi?: "Tribistovo jezero" 149
13. Marija Bonjak: "Uporite" 136
14. Nikolina Ripi?: "Cross hill" 124
14. Jelena Kravi?: "Kamen, kr i ovce" 124
16. Mario Koul: "Jugozapadne padine i vrh planine Vele" 102
17. Nikola Miji?: "List smokve (lat. Ficus Carica) 'Svi su cvjetovi budu?nosti u pupovima sadanjosti'" 98
18. David iljeg: "Let iznad Radii?a" 97
19. Martina Jaki?: "Poto?i?" 94
20. Zvonimir Bara?: "Festival mladih u Me?ugorju" 81
20. Vinko Zovko: "Zora" 81
22. Ivan Luka?: "Kralj lavova" 60
23. Nikola Vranjkovi?: "Posuje" 58
24. Kristina Gade: "Na putu mojeg zavi?aja" 53
25. Tomislav Juki?: "Zima 2012." 49
26. Tomislav Martinovi?: "Crkva Sv. Franje Asikog" 48
27. Boko Bokovi?: "Pusto" 45
27. Ante Luburi?: "Gradina Sv. Ilija prorok" 45

Najljepa fotografija po izboru irija (Predsjednitvo ZKHSa):
1. Toni Ili?i?: "Sad se vidi, sad se zna 'ko se kome dopada" 14 bodova (naslovnica 27. broja "Mog kamena")
2. Maze Rezo: "Strijata ku?a" 11
3. Vinko Zovko: "Zora" 8
4. Mislav Boras: "Prizor slapova Kravice" 6
4. Marija Bonjak: "Uporite" 6
6. Josip Leventi?: "Tribistovo jezero" 3
7. Marijo Bonjak: "Hercegova?ki kr" 2
7. Nikolina Ripi?: "Cross hill" 2
9. Martina Jaki?: "Poto?i?" 1
9. Jelena Kravi?: "Kamen, kr i ovce" 1
(ostali bez bodova)

ZKHS

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m