top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Utorak, 11 Veljača 2014 06:28

ivona grbavacPrilikom obiljeavanja IV. danima pobijenih hercegova?kih franjevaca dodijeljene su i nagrade i prigodne plakete nagra?enima u III. nagradnom natje?aju na temu pobijeni hercegova?ki franjevci.


Prosudbeno povjerenstvo ?inili su: fra Vendelin Kara?i?, Kreimir ego i fra Miljenko Stoji?. Prosudbeno povjerenstvo donijelo je odluku da ?e za uzrast mlade biti dodijeljena samo jedna nagrada. Za literarni rad Pobijeni hercegova?ki franjevci dobila ju je Ivona Grbavac.

lj
Ivona Grbavac iz Ljubukog, rodjena 18.11.1998. ucenica je I. razreda Gimnazije Ljubuski i VI.razred Osnovne glazbene skole Ljubuki - smjer klavir te aktivna ?lanica franjeva?ke mladei Frame na Humcu.
Ima veliku ljubav prema pisanju, prole godine osvojila 2. mjesto na natje?aju za najbolji neobjavljeni literarni rad HKZ Troplet s temom "elim biti kao moj otac".
U prepunoj irokobrijekoj crkvi fra Miljenko Stoji? citirao je dio njenog literarnog uratka i dodijelio joj nagradu.
Pro?itajte Ivonin literarni rad Pobijeni hercegova?ki franjevci koji je oduevio ?lanove irija.


 


POBIJENI HERCEGOVA?KI FRANJEVCI

Svi ?e vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave ne?e propasti.
Svojom ?ete se postojano?u spasiti. (Lk 21, 17-19)

Franjevac. To nije samo sljedbenik svetoga Franje, nego i osoba koja sav svoj ivotni trud posve?uju Bogu i narodu i koja nesebi?no daje svaki djeli? sebe kako bi se u ovom svijetu prepoznala Boja ljubav i milosr?e. Nai fratri su u?inili toliko dobra za domovinu, jezik i pu?anstvo. Njihova imena ostala su neokaljana i njihov rad ugraviran je u ivotima brojnog puka.

Kada nikog nije bilo da pomogne, oni su uvijek imali irom otvorena vrata za svakog tko bi ih traio. ?uvali su tajne naroda i odnijeli ih sa sobom u grob. Zra?ili su svojom toplinom i bili sunce nakon svake kie. ivjeli su skromno i ponizno. No bilo je nemogu?e da to nekome ne zasmeta pa je njihovim ivotima smrt pokucala na vrata, ali ne onako tiho i neprimjetno kako to ina?e ?ini, nego otro i nemilosrdno. Preruila se u tijela komunista i u?inila da u zadnjim trenucima ivota proive najgoru muku. Poput li?a u jesen padala su njihova nevina tijela ljube?i maj?icu zemlju. Neke od njih su vezali otrim icama koje bi im zaustavljale krv, neke su surovo bacali u hladne rijeke koje bi za?as postale krvavocrvene boje. Nema tih rije?i koje bi opisale bol u srcu ?ovjeka dok slua jecaje alosne majke kako tuguje za svojim dragim sinom. Zvona hercegova?kih crkava otada su zvonila jo ja?e kako bi pokazala da ovaj narod to ne?e zaboraviti.

U ?asu svoje smrti zazivali su ime Boje, molili za spasenje svojih dua. Kada su se drugi odricali Boga kako bi ostali ivjeti na ovoj zemlji, oni su ?vrsto stajali uz Njega i borili se za ivot nebeski. I uistinu, velika je pla?a njihova na nebesima. Pod maj?icom zemljom sada lee tijela naih dragih franjevaca, a due njihove po?ivaju u miru Bojem. U zimu ?etrdeset pete plu?a trave teko su disala, a kie su neumorno sapirale krv. Magla se sputala i sve oko sebe obavijala velom tajne.

Iza njih ostali su uspjesi, ja?ao je ponos i rasla je vjera. Pri?a o 66 naih franjevaca prenosit ?e se naratajima i svaki kamen hercegova?kog kra ?e ju znati; oni nikada ne?e biti zaboravljeni u sjeni prolosti, a tamnosme?i habiti budit ?e samo sretne uspomene.

Zaista, ni umrijeti vie ne mogu: an?elima su jednaki i sinovi su Boji jer su sinovi uskrsnu?a." (Lk 20,34-36)


 

LJ::portal

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m