top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Objavljen natje?aj za najbolji neobjavljeni literarni rad za 2014.
Petak, 07 Veljača 2014 20:48

ljele?i potaknuti nau djecu i mlade na trajno zanimanje i gajenje pisane rije?i u povodu blagdana sv. Josipa - svog zatitnika Hrvatska kulturna zajednica TROPLET objavljuje Natje?aj za najbolji neobjavljeni literarni rad u?enika osnovnih i srednjih kola.

Uvjeti natje?aja predstavljeni su u dokumentu za osnovne kole kojeg moete preuzeti ovdje i za srednje kole kojeg moete preuzeti ovdje.

Pristigle radove ?e procijeniti prosudbeno povjerenstvo, a tri najbolja rada u obje kategorije biti ?e nagra?ena pohvalnicama i nov?anim nagradama.

Sudionici natje?aja vlastite radove trebaju potom ili osobno dostaviti najkasnije do 7. oujka 2014. godine na adresu: Hrvatska kulturna zajednica TROPLET, Kneza Trpimira 8, 88000 MOSTAR, s naznakom (za natje?aj). Imena najuspjelijih autora bit ?e proglaena o svetkovini sv. Josipa, 19. oujka 2014.

Troplet | LJ::portal

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m