top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #FOTO: No? muzeja 2014. u Vidu
Subota, 01 Veljača 2014 22:01

noc muzejaU naem prekograni?nom susjedstvu, to?nije u Vidu, u petak 31. sije?nja odrana je No? muzeja, manifestacija koja se tradicionalno odrava svake godine posljednjeg petka u sije?nju u muzejima diljem Hrvatske.

Ovogodinja tema No?i muzeja u Arheolokom muzeju Narona bila je Iris Illyrica. U suradnji sa Srednjom poljoprivrednom i tehni?kom kolom Opuzen osmislili su zanimljiv program koji je uklju?ivao: predstavljanje projekta Iris Illyrica, radionicu za djecu, glazbeni program, prodajnu izlobu sapuna i soli s mirisom irisa, promotivnu prodaju publikacija i odabranih suvenira u muzejskoj suvenirnici, te specijalna vodstva kroz stalni postav.

LJ::portal

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m