top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Bukmir: Bojim se da sad ne?e biti ispla?eni poticaji iz 2013. godine
Ponedjeljak, 10 Veljača 2014 09:14

ljPotpredsjednik Selja?kog saveza Federacije BiH Dobroslav Bukmir izjavio je za Fenu da su i poljoprivrednici u loem poloaju, kao i radnici i drugi gra?ani, te da podrava mirne demonstracije jer su ljudi nezadovoljni i frustrirani ekonomskom situacijom koja nije dobra, ne samo u Federaciji,

nego u ?itavoj dravi, ali isti?e da ?emo ono spaljeno i uniteno opet mi gra?ani morati platiti iz poreza.

- Situacija u poljoprivredi nije bila dobra ni dosad, ali u ovoj dezorijentaciji ako ne bude nikakvih vlada ne znam koliko je i to dobro. Bojim se da ?emo se na?i u jednom praznom prostoru i da ne?e biti ispla?eni poticaji iz 2013. kao to smo dogovorili - rekao je Bukmir.

On navodi da "ne vidi cilj nekoga ko vodi ovo prema ne?emu dobrom",dodavi da je dosta anarhije.

- Da ne spominjem huligane, jer ve?ina ljudi je dola normalno na proteste to su iskoristili huligani da pale i rue, to nije dobro ni za koga. Ljudi imaju puno pravo na mirne proteste ako neto nije u redu, a brzo ?e i izbori pa mogu smijeniti sve politi?are - naglasio je Bukmir.

vijesti.ba

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m