top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Četvrtak, 30 Siječanj 2014 13:52

sastanak luburicU radnom posjetu upaniji Zapadnohercegova?koj danas je boravila Lian von Wantoch, efica ekonomskog odjela Ameri?kog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini, sa suradnicom. Na sastanku sa predsjednikom Vlade Zdenkom ?osi?em i ministrom financija Radoslavom Luburi?em,

razgovaralo se o ekonomskim i financijskim prilikama te sadanjem stanju u gospodarstvu upanije Zapadnohercegova?ke.

Na kraju dananjeg sastanka predsjednik ?osi? se zahvalio na posjetu i iskazao spremnost za suradnju i u narednom periodu.

lj

vladazzh.com

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m