top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Utorak, 28 Siječanj 2014 17:23

helez copyFederalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata Zukan Helez izjavio je da o?ekuje kako ?e prestati administrativne zapreke provo?enja revizije u op?inama Grude, Ljubuki i Posuje. On je pozvao odgovorne op?inske i upanijske organe da prestanu s blokadom provo?enja Zakona

o provo?enju kontrole zakonitosti koritenja prava iz oblasti bora?ko-invalidske zatite.

- Njima doputam da formiraju revizorske timove. Koga god oni stave ja ?u potpisati ukoliko ispunjavaju zakonske uvjete. Kao ?lanovi tima moraju biti dva Hrvata i dva Bonjaka, odnosno dva pravnika, od kojih po jedan Hrvat i Bonjak, kazao je Helez. On je na konferenciji za novinare u Sarajevu napomenuo kako se, osim u navedene tri op?ine, provo?enje Zakona o reviziji odvija nesmetano u svim dijelovima Federacije BiH.

Dnevni list

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m