top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Tre?i izborni zbor Hrvatske stranke prava BiH
Ponedjeljak, 13 Siječanj 2014 18:14

primoracHrvatska stranka prava BiH odrala je 11. sije?nja 2014. na irokome Brijegu tre?i izborni zbor Zapadnohercegova?ke upanije. Uz brojne goste zboru je od pozvanih 80 izaslanika iz ?etiri upanijske podrunice bilo nazo?no njih 79. Za predsjednika upanijskoga vije?a HSP-a BiH izabran je Stanko Primorac, jedan od utemeljitelja stranke,

bivi zapovjednik HOS-a i zastupnik HSP-a BiH u Parlamentu Federacije BiH u zadnja ?etiri mandata.

Zori? i Pavkovi? dopredsjednici

Za dopredsjednike HSP-a BiH ZH-a izabrani su Ante Zori? i Mate Pavkovi?, a za tajnika Viktor Kvesi?. Osim njih na tre?em izbornome zboru HSP-a BiH ZH-a jednoglasno su izabrana ?etiri ?lana upanijskoga vije?a i to: Zrinko ?uvalo, Kreimir imi?, Stjepan Rude te Marijana Marki?.
Za ?lanove Suda ?asti HSP-a BiH ZH-a izabrani su, uz Marka Martinovi?a kao predsjednika, i Slaven uak, Zoran Hrsti?, Borislav imunovi? te Ivan Manduri? kao ?lanovi. Za ?lanove Nadzornoga odbora, uz predsjednika Ivana Kova?a, izabrani su Tomislav Boras i Miro imi?.
Nazo?nima su se obratili i visoki dunosnici stranke i to predsjednik stranke dr. Zvonko Jurii?, predsjednik Glavnoga stana arko Pavlovi? i direktor Politi?ke akademije Dr. Ante Star?evi? mr. sc. Josip Mili?. On je podsjetilo kako je toga dana u Beogradu strijeljan irokobrijeanin Miljenko Hrka?, nevina rtva Udbina montiranoga procesa. Mili? je upozorio kako se situacija nije puno promijenila te obe?ao kako ?e kao direktor Politi?ke akademije rasvijetliti mnoga pitanja bitna za pravaki pokret i drutvo op?enito.

HNS u slubi jednog ?ovjeka

U svom obra?anju izaslanicima predsjednik Jurii? je dao novome vodstvu HSP-a BiH ZH-a punu potporu te istaknuo kako HSP BiH ima zacrtanu politiku temeljenu na tradicionalnim vrijednostima. Kazao je kako u programu stranke za sljede?e izbore gospodarske i socijalne teme zauzimaju najvanije mjesto. Tako?er, upozorio je kako se broj Hrvata u BiH drasti?no smanjuje zahvaljuju?i looj politici onih koji sebe smatraju jedinim predstavnicima Hrvata u BiH. Predsjednik se Jurii? osvrnuo i na manjkavosti ovakvoga Hrvatskoga narodnoga sabora BiH, koji je prakti?ki u slubi jednoga ?ovjeka kojemu je cilj dezintegracija hrvatskoga naroda u BiH. Za kraj je poru?io kako je HSP BiH svjetlost u tami politi?koga ivota Hrvata. Samo stabilan i organiziran HSP s ljudima kojima je prioritet op?i interes predstavlja ozbiljnu politi?ku alternativu onima koji su hrvatski narod doveli u stanje depresije i neimatine.
Novoizabrani predsjednik upanijskoga vije?a ZH-a HSP-a BiH Stanko Primorac se u svome obra?anju nazo?nima ponajprije zahvalio na iskazanome povjerenju i poru?io kako ?e opravdati isto. Kazao je kako politikantsko moraliziranje naspram nekih poteza HSP-a dolazi od ljudi ?ije se hrvatstvo mjeri veli?inom nekretnina i debljinom takulina. Ti isti su transfer u hrvatske nacionalne stranke pripremali krajem 80-ih dok su im ruke jo bile krvave od ubijanja istaknutih Hrvata za vrijeme komunisti?koga reima.
- HSP BiH je poloio ispit zrelosti vie puta sudjelovanjem u upanijskim i federalnim vladama, naglasio je Primorac te dodao kako ?e stranka uvijek iznad svega stavljati interese Hrvata u BiH. Primorac je iskazao spremnost i odlu?nost preuzeti HSP na na?in da ga ponovno dovede na vlast u ZH-u. Naglasio je kako je to imperativ stranke jer je aktualna upanijska Vlada nesposobna i socijalno neosjetljiva. HSP BiH je dokazao da ima osje?aja za socijalno stanje naroda dok je bio na vlasti jer su u tome razdoblju pove?ane pla?e korisnicima prora?una vie od 40 posto. Ova Vlada je uspjela smanjiti pla?e za osam posto i zaposliti vie od 150 strana?kih podobnika u birokratske institucije. Zbog toga je velika odgovornost na HSP-u BiH okupiti narod i napraviti preokret na sljede?im izborima, naglasio je Primorac na kraju govora uz potporu izaslanika koji su na zboru odavali jedno posebno pobjedni?ko ozra?je.

Dnevni list

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m