top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Ponedjeljak, 10 Veljača 2014 18:37

ljSvi u?enici Srednje strukovne kole Ru?era Bokovi?a u Ljubukom evakuirani su danas oko 15 sati zbog dojave o bombi.

Ustanovljeno je da je dojava, sre?om, bila lana potvr?eno nam je u MUP-u ZH:


Danas u 15 sati PU Ljubuki zaprimila je prijavu o postavljanju minsko-eksplozivne naprave u Srednjoj strukovnoj koli Ru?era Bokovi?a u Ljubukom. Odmah po zapovjednoj primjeni napravljena je evakuacija i osigurano je mjesto doga?aja. kolski objekt su pregledali policijski slubenici za protueksplozivnu zatitu. Utvr?eno je da je dojava lana. Policijski slubenici poduzimaju sve u cilju rasvjetljavanja po?injenog kaznenog djela.

- Svi smo bili u u?ionici na satu kada je dola profesorica i rekla da smjesta uzmemo stvari i napustimo kolu. Pitali smo profesore to se doga?a. Rekli su da je netko dojavio da je bomba u koli. Je li bila neslana ala nekog u?enika, ne znam - rekla nam je jedna od u?enica.

LJ::portal

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m