top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Četvrtak, 06 Veljača 2014 20:37

ljDvadeset i sedmogodinji gra?anin ju?er je u PU Ljubuki prijavio da je A. H. (26), sa ireg podru?ja op?ine Ljubuki, njegovim roditeljima uputila SMS poruku koja sadri ozbiljnu prijetnju, to je kod njih izazvalo uznemirenje.

Postupaju?i po prijavi istraitelji PU Ljubuki ju?er su u slubenim prostorijama PU Ljubuki izvrili kriminalisti?ku obradu nad A. H. (26). Izvrenom kriminalisti?kom obradom utvr?eno je postojanje osnova sumnje da je A. H. (26), na opisani na?in, po?inila kazneno djelo Ugroavanje sigurnosti iz ?l. 183. st. 1. KZ-a FBiH. PU Ljubuki u redovnom ?e postupku upanijskom tuiteljstvu podnijeti izvije?e o po?injenom kaznenom djelu protiv A. H. (26) zbog osnova sumnje da je po?inila navedeno kazneno djelo.

mupzzh.ba

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m