top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Ponedjeljak, 03 Veljača 2014 18:48

ljNakon to je pobjegao s mjesta prometne nesre?e, Ljubuak M.G. (45) napao je i vrije?ao policajce, potvr?eno je u MUP-u Zapadnohercegova?ke upanije. Ovaj je Ljubuak preksino? pijan skrivio sudar Vitinskoj ulici u Ljubukom, a potom je pobjegao s mjesta nesre?e.

Kada su ga policajci stigli i zaustavili, on ih je vrije?ao, a na kraju je jednog policajca i napao.
Policijski slubenici liili su slobode M. G. (45) te mu je izre?ena mjera zadravanja, a nakon to se isti otrijezni, nad njim ?e se izvriti kriminalisti?ka obrada, navodi se u dananjem priop?enju MUP-a. Iz MUP-a su dodali da ?e danas, kada se zavri krim obrada, dati vie detalja o ovom slu?aju.

Dnevni list

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m