top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Mladi? preminuo od posljedica pada kroz prozor
Nedjelja, 02 Veljača 2014 18:56

bolnica staraVelika tragedija dogodila se ju?er oko 3 sata usred Mostara gdje je jedan bolni?ki pacijentpreminuo od posljedica pada kroz prozor s drugog kata Klinike za infektivne bolesti, odmah pored zgrade MUP-a HN-a.


Kako nam je re?eno u policiji, rije? je o 20-godinjem Robertu Grbavcu, podrijetlom iz ljubukog sela ipova?a, nastanjen u Ljubukom, koji je u mostarskoj bolnici leao zbog jake trbune infekcije crijeva. Prema onom ta se moglo ?uti od njegovih cimera, kobne no?i alio se na bolove, te da mu je loe pa je usred no?i zvao svoje da do?u po njega i vode ga, da bi nakon toga iziao iz sobe. Sumnja se da je isko?io kroz prozor s drugog kata u smrt, a teko ozlije?enog ga je zatekao no?ni ?uvar, nakon to je ?uo tup udarac. Na alost, preminuo je ujutru. Adrijana Panda iz Ureda za odnose s javno?u ove zdravstvene institucije potvrdila je da je dolo do tragi?nog doga?aja u krugu bolnice.

MUP izvrio o?evid


Moemo potvrditi da je u Klinici za infektivne bolesti SKB-a Mostar u no?i s petka na subotu evidentiran doga?aj pada s prozora mladi?a ro?enog 1994. godine, iz Ljubukog, to je prouzrokovalo smrt. O svemu je obavijeten MUP koji je izvrio o?evid, navela je ona. U Klinici za infektivne bolesti u Mostaru rijetko tko eli davati izjave. U prolazu jedan od zaposlenika komentirao je kako je tuno da je ugaen jo jedan mladi ivot. Isti?e da se tragedija nagledao rade?i u bolnici, ali ga uvijek iznova zaprepasti ako se ovakva tragedija dogodi jednom mladi?u o kojemu svi imaju najbolje miljenje.

Svi tuguju zbog mladi?a


- to se dogodi u ?ovjeku, nitko od nas ne moe znati, ali svatko ima svoje razloge za neku odluku i o tom ne moemo govoriti ve? u ovom slu?aju samo suosje?ati s obitelji nesretnog mladi?a i vjerovati kako je on pronaao svoj mir - kratko nam je u prolazu kazao jedan od zaposlenika. Kako isti?u susjedi, radilo se o iznimno mirnom mladi?u. - Majka i sestra mu rade na trnici, a njega su svi znali kao sjajnog mladi?a, spremnog pomo?i i prihvatiti bilo kakvu odgovornost ako bi mu bila povjerena. Nita mu nije nedostajalo u obitelji, koja je na prijatelj, o kojima moemo kazati samo sve najbolje - kau okirani susjedi. Otac Roberta Grbavca je iz ljubukog sela ipova?e, a obitelj je ivjela u naselju Pregra?e u Ljubukom. I prema rije?ima nekadanjih kolskih kolega koje smo kontaktirali, Grbavac je bio izniman mladi?. Robert je bio drag svima koji su ga poznavali, nikad nije sudjelovao u incidentima, jednostavno je bio miran i dobar mladi? u pravom smislu rije?i. ao nam je to je sve ovako zavrilo, ali ivot je ?esto nepredvidljiv i nitko ne zna to ga ?eka. Vjerujemo da je sada na boljem i ljepem mjestu, kazali su njegovi kolege iz Srednje kole Ru?era Bokovi?a u Ljubukom koju je poha?ao.

Ve?ernji list

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m